Attentioner Dikkat Geliştirme Programı (DEHB)

ATTENTIONER İLE DİKKATİMİ TOPLUYORUM

7-14 yaş arasında dikkat problemi yaşayan bireylerin “Seçici Dikkatini, Bölünmüş Dikkatini, Odaklanmasını ve Zamanlamasını” geliştirmek amacıyla Almanya Bremen Üniversitesi tarafından geliştirilmiş nöropsikolojik tabanlı, 15 seanslık dikkat geliştirme programıdır.

Seçici Dikkat

Birden çok uyarıcı arasında, dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmek.

Bölünmüş Dikkat

Aynı anda birden fazla görevi yapabilmek.

Odaklanma

İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilmek.

Zamanlama

Yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilme.

ATTENTIONER Ne İşe Yarar?

 • Dikkat Problemi Yaşayan Çocuk ve Ergenlerin,
 • Dikkati daha iyi toplamalarını ve sürdürmelerini sağlar.
 • Sorun çözme becerisini geliştirir ve öfke kontrolünü sağlar.
 • Dinleme ve gözlem becerisi kazandırır.
 • Görsel dikkatinin gelişmesini sağlar.
 • Öğrenme ve algılama sürecini hızlandırır.
 • Planlama yeteneğini geliştirir.
 • Başarılarının artmasına yardımcı olur.

Attentioner İle Dikkatimi Topluyorum Programı 15 oturumdan oluşmakta ve her bir oturum yaklaşık 60 dk sürmektedir. Yaş aralığı dikkate alınarak oluşturulan gruplar halinde ya da tercihe bağlı bireysel olarak uygulanmaktadır.

ATTENTIONER Kimlere Uygulanır?

 • 7 – 14 yaş aralığındaki tüm bireylere (2. sınıftan itibaren)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış
 • Genel olarak tanı almamış ancak daha iyi odaklanmayı hedefleyenlere
 • Sınava hazırlanan dikkat problemi yaşayanlara