Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergen psikoterapi seansları, çocuğun ya da ergenin sorunları üzerine kurgulanır. Kişisel gelişim aşamasına ve diğer çevresel faktörlerin etkilerine bakılarak yapılan değerlendirmelerde pek çok olgu bir arada hesaplanmalıdır. Aile, okul ve arkadaş çevresinin yanında sanal ortamda karşılaştığı çeşitli etkileşimler ile şekillenen iç dünyasında olanlar hakkında bir ön görüşme yapılır. Sorun anlaşıldıktan sonra maksimum faydayı sağlayacak olan tedavi yöntemi belirlenerek tedavi sürecine entegre edilir.

Çocuklarda Görülen Psikolojik Sorunlar Nelerdir?

Bu güne kadar yapılan çocuk ve ergen psikoterapi seansları sonuçlarına göre çocuklarda en çok görülen psikolojik sorunlar belirlenmiştir. Bu sonuçları istememiz gerekirse:

 • Kardeşlerini kıskanma
 • Özgüven eksikliği nedeniyle içe kapanıklık
 • Tırnaklarını yeme alışkanlığı
 • Okuldan korkma
 • Altına kaçırma
 • Yalan söyleme
 • Hırsızlık
 • Parmaklarını emme
 • Aşırı saldırganlık
 • Öfke nöbetleri
 • İnatçılık
 • Konuşmada bozukluk
 • Ağzına yabancı cisim atma
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Uyum ve davranış sorunları
 • Öğrenme problemleri
 • Aşırı yeme ya da hiç yemek yememe

Bu şekilde sıralanan sorunlara her gün bir yenisi daha eklenmektedir.

Çocuk ve Ergen Psikoterapi Seanslarında Amaç

Çocuk ve ergen psikoterapi seanslarında amaç; oluşmuş olan ve ya olabilecek olan davranış problemleri ile duygusal sorunların çözüme kavuşması kadar ilerlemiş yaşlarındaki duygu durumunun yanı sıra kişilik özelliklerinin yapılanmakta olduğu bu çağlarının olması gereken şekilde desteklenmesi olarak ifade edilebilir.

Çocuklar genellikle terapistleri yabancı gördükleri için ya da kendilerini hasta olarak görmedikleri için terapiye kapalı olabilirler. Onlara ulaşmak yetişkinlerden çok daha zor olabilir. İşte buradaki ilişkinin ve iletişimin boyutu yetişkinlerden biraz daha farklı olmaktadır. Çocuk ve ergen terapisi sırasında takındığı tavırlar önemlidir. Bu davranışlar ve tavırlar gelişim evrelerine uygun mudur değil midir? Konuşması ve seçmiş olduğu sözcükler yaşına uygun mudur?

Çocuklar kendilerini yetişkinler gibi ifade etmekte zorlanırlar. Bu nedenle oyun terapistlerin kullandığı çok önemli bir enstrümandır. Oyun sırasındaki davranışları ve sözleri ile çok fazla doneyi psikiyatriste verirler.

Genelde büyük bir travma geçirmedikleri sürece çocukların ruh sağlığı yetişkinlerinkinden çok daha dengededir. Yetişkinlerin çocuklara davranışlarından doğan etkiler sonucunda çocuk ve ya ergende bazı olumsuz durumlara yol açabilmektedirler. İşte burada da terapistler terapinin yanı sıra çocuğu korumaya da odaklanmaktadırlar.

Çocuk ve Ergen Psikoterapi Seanslarında Uygulanan Terapi Teknikleri

Grup Terapi: hususi olarak içine kapanık ve asosyal dediğimiz ergen ve çocuklar için uygulanır. Bu terapi yöntemi ile birey yalnızlık duygusundan ve iletişim kuramama sorunlarından büyük oranda kurtulur. Hatta çevresiyle güçlü ve sosyal olarak değerlendirilebilen bağlar kurabilir.

Oyun Terapisi: okul öncesi çağda ve ya ilkokulun ilk sınıflarında uygulanan bu yöntemde terapist, çeşitli oyunlar, oyuncaklar, figürler ve araçlarla çocuğun kendini ifade edebilmesine olanak sağlar. Bu sayede çocuktaki sorunun kaynağı öğrenilir ve sorunun çözümüne yönelmek mümkün olur.

Bireysel Terapi: bu terapi metodunda konuşma ağırlıklıdır. Konuşarak danışanın kendini ifade edebileceği yönlendirmelerle terapist istediği şekilde idare ettiği bir seans gerçekleştirir. Bu terapi yöntemini uygulayacak olan terapistin tecrübeli olması gerçekten önemlidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi: İlgi çekmek için psikolojik sorunlar sergileyen çocuk ve ergen terapisi için ideal olan bu yöntem, davranışların analiz edilmesi esasına dayanır.

Aile Terapisi: Boşanma, anne-baba ayrılığı, aileden birinin ölümü, ekonomik sorunlar yaşayan ailelerde yaşayan çocuklar ve ergenler için uygulanmakta olan bu terapi metodu ile terapist tüm aile üyeleri ile birlikte seans yapar. Bu seanslarda aile bireylerinin arasındaki ilişkiler yeniden çerçevelenir ve düzenlenir.

Çocuk ve ergen sorunlarının su yüzüne çıkanların temelinde oldukça ağır travmalar ve ya çevresel faktörler bulunur. Çocuklar erken çocukluk döneminde aldıkları yaraları çok daha kolay kapatabilseler de ileriki yaşlarda bunların etkileri görülebilir.

Günümüzde gördüğümüz psikopatik davranışlar ve anormal aktivitilerde bulunan kişilerin geçmişlerinde çocukluk ya da ergenlik döneminde yaşamış olduğu travmalar bulunmaktadır. Geleceğin seri katilleri ya da topluma korku yaşatan teröristleri olmalarını istemiyorsak sorunlarını daha küçükken çözmelerine olanak sağlamalıyız.

Çocuk ve ergen psikoterapi seansları sırasında ve zamanında yapılan müdahalelerle gelecek hayatlarında muhtemel olan sorunlara ket vuracak ve sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlayacaktır.