Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Geliştirme Programı (ÇEPSP - 101)

Psikolojik sağlamlık, bireyin olumsuz ve zorlu yaşam olaylarıyla karşılaşması durumunda bunlarla başa çıkabilme ve uyum sağlaya bilme becerisidir. Bir başka deyişle yüksek riskli olarak değerlendirilen durumlarda olumlu sonuçlar elde edebilme ve sosyal yeterliği sürdürebilme, travmatik etkilerden kurtulabilme olarak tanımlaya biliriz. Örneğin, hacı yatmaz belli bir güçte itildikten sonra tekrar eski haline dönmektedir. Psikolojik sağlamlığı bireyin belli stres, sıkıntı veya travmanın ardından eski haline gelebilmesi olarak değerlendirebiliriz.

Psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek olan bireylerin öz-saygı, mizah anlayışları ve sosyal destek düzeyleri yüksek, problem çözme becerileri gelişkin, iyimser ve öz kaynaklarını ve güçlü özelliklerini kullanma konusunda yetkindirler. Bu özelliklere sahip bireyler yaşamda karşılaştıkları problemlerle daha kolay başa çıkabilirler ve yeni durumlara daha çabuk alışabilir ve uyum sağlaya bilirler.

Psikolojik sağlamlık psiko eğitim programına katılan çocuk ve ergenlerin problem çözme, stres yönetimi, empati kurma, olumsuz düşünceleri yönetebilme, otonomi kazanımı, davranış ve sosyal becerileri konularında gelişimi amaçlanmaktadır.

Gelişimsel destek sağladığı için 8-16 yaş arasındaki her çocuk ve ergene uyulana bilinir. Aynı zamanda dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı konmuş, davranış problemleri olan, ebeveynleri boşanma sürecinde olan, yakınını kaybeden ve yas sürecinde olan çocuk ve ergenlere uygulanmakta.

Program 10 oturum çocuk – ergen ve 4 oturum ebeveyn olmak üzere 14 seanstan oluşmaktadır. Her bir oturum yaklaşık olarak 60 dakika sürmektedir. Bireysel veya grup olarak uygulanmaktadır. Her oturumun sonunda farklı ev ödevleri ve öz düzenleme egzersizleri verilmektedir.