EMDR Travma Terapisi

HAYATA KARŞI SAĞLAM BİR DURUŞ

EMDR ismiyle bilinen ‘göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme’ terapisi şimdi ve geleceği, geçmişin karanlık gölgesi olmadan sağlıklı ve özgürce yaşamanızı amaçlar. Uzak ya da yakın geçmişte yaşadığımız, etkisinden kurtulamadığımız, rahatsız edici ve zihnimizde yer alan olay ve anıya ait bilgileri yeniden işleyerek ve anlamlandırarak olayın acı veren etkisinden çıkmamızı ve rahatlamamızı sağlayan bir terapi yöntemidir.

Herkesin hayatında büyük küçük travmatik yaşantılar vardır. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi büyük travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar olumsuz anılar arasında yer alabilmekte. Travmatik, istenmedik ve beklenmedik olumsuz yaşam olaylarına maruz kalma, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, performans kaygısı, stres yönetimi, öfke kontrolü, özgüven eksikliği gibi birçok psikolojik problemin ortaya çıkmasında rol oynamaktadır.

İnsanlar fiziksel yaralanmalara maruz kalabilecekleri gibi psikolojik yaralanmalara da maruz kalırlar. Beynin kaynakları uygun koşullar olduğunda bu yaraları iyileştirir. Sağlıklı bir süreçte beyin kişinin yaşadığı olumsuz yaşantının etkilerini zamanla işler. Beynin bu doğal bilgi işleme süreci sonucunda kişi eski travmatik olayı hatırlasa da bu olayla ilgili ya çok az rahatsızlık duyar ya da duymaz. Bazen bu doğal bilgi işleme süreci tıkanıklığa uğrar ve yaşanan olumsuz olay ya da olaylarla ilgili resim, düşünce ve duygular işlenmeden kalırlar. Bu tıkanmışlık kişide geçmişin etkisinden kurtulamama hissini yaratır. Mantık bu olayın geçmişte kaldığını söylese de kişi yaşadığı olumsuzluğun duygusal etkisinden kurtulamaz. Psikolojik problemlerde ortak bir durum, mantık ile duyguların eş zamanlı hareket edememesidir. Örneğin, kişi “biliyorum bunu düşünmem/hissetmem hiç mantıklı değil ama engel olamıyorum” der. Psikolojik problemlerin genelinde sorun, kişinin yaşadığı olumsuz olay ya da olayların duygusal etkilerinin azalmayıp hala devam etmesidir. Yani geçmiş bugün de yaşanmaktadır. EMDR psikolojik travmanın yarattığı duygusal kilitlenmişliği açar ve kişinin doğal iyileştirici kaynaklarının harekete geçmesine izin verir. Böylece beyinde hapsolmuş/kilitli kalmış travmatik yaşantının işlenmesini sağlar. EMDR ile çalışılan kişilerde çalışma bittiğinde, önceden yaşadığı travmatik olayı hatırlasa da bu olayın artık geçmişte kaldığına gerçekten inandığını ve onu etkilemediğini söylediği duyulur.

EMDR bir psikoterapi yöntemidir. Ülkemizde 17 Ağustos 1999 depremi ile yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. EMDR ile ilgili 15 yılı aşkın klinik pratiğe bakıldığında, EMDR uygulamaları sonucunda, psikolojik sorunların çözülmesinde son derece hızlı ve etkili sonuçlar alındığı görülmektedir. EMDR Terapisi, mutlaka yetkin kişiler tarafından uygulanmalıdır. EMDR uygulayacak psikologların ve psikiyatristlerin, Uluslararası EMDR Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş enstitülerin verdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimleri almış, süpervizyonlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.