Bireysel Terapi

Psikoterapistle danışan arasında birebir, iş birliği ve güven ilişkisine dayalı ilerleyen, danışanın hayat kalitesini değiştirmeyi veya arttırmayı amaçlayan bir süreçtir. Psikoterapi, duygusal ve zihinsel sağlığı sekteye uğratan engellerle baş etmeye yardımcı olur ve aynı zamanda empati, özgüven, sevgi, cesaret ve kendini kabul gibi olumlu duyguların artmasına yardımcı olur. Psikoterapi süreci bir keşif sürecidir. Kişi terapistin rehberliğinde kendini keşfe çıkar. Terapist semptomların altında yatan sebepleri belirler, danışanın geçmişten gelen yaşantı ve deneyimlerinin şimdiye etkisini fark etmesini ve yeniden anlamlandırmasını, kişinin kendisine ve olaylara yeni bir bakış açısı kazanmasını, kaynaklarının farkına varmasını, kişisel gücü ve potansiyelini keşfetmesini, yeni çözüm yolları geliştirmesini ve kendisini gerçekleştirmesini hedefler. Belirli terapi yöntemlerini kullanarak danışanın işlevsel olmayan düşünce, davranış veya duygular yeniden yapılandırılarak bireyin psikolojik sağlamlılığı olgunlaştırır.

Bireysel psikoterapinin yararlı olması için danışanın dünyasına karşı empatik yaklaşım, koşulsuz kabul, yargısız ve olumlu bakış şarttır. Terapist ve danışanın iş birliği içerisinde ortak hedefe doğru yönelebilmesi ve sürecin devamlılığı için terapötik ilişkinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Terapötik ilişkide terapistin danışana bir vaka gibi değil duygularını, yaşadığı karmaşayı ve zorlanmayı sıcak ve samimi bir şekilde yaklaşarak dinlediğini ve anladığını hissettirmesi önemlidir.  Terapinin başarılı olmasın ön koşulu danışan ile terapist arasında kurulan güven ve koşulsuz kabulü içeren insani bağdır.

Bireysel psikoterapi sürecinde ve sonrasında da gizliliğin korunması zorunludur. Danışana ait her türlü bilgi gizli tutulur. Ancak, kişinin kendine ya da başkalarına zarar verme durumunda gizlilik bozulur.

Psikoterapide gönüllülük esastır. Terapiye katılmak ve sürdürmek kişinin özgür iradesine bağlıdır. Birey yaşadığı duygusal zorlanmalarla baş etmekte güçlük çekiyor ve günlük hayatının akışında yaptıklarını artık yapmakta zorluk çekiyor yani işlevselliği bozulmuşsa bir profesyonel destek alması önerilmektedir.

Bireysel Psikoterapi Hizmeti Alacağınız Konular

 • Depresyon
 • Kaygi Bozuklukları
 • Obsesif – Kompulsif Bozukluk
 • Panik Bozukluğu
 • Fobi (uçak, karanlık, yükseklik vb.)
 • Sosyal Fobi
 • Agorafobi
 • Travma Sonrasi Stres Bozukluğu
 • Özgüven Problemleri
 • Hayır Diyememe
 • Beslenme ve Yeme Bozukluklari
 • Öfke Kontrolü
 • Sinav Kaygısı
 • Başanma Süreci
 • İletişim Sorunları
 • Yas Süreci
 • Stres Kaynaklı Bozukluklar
 • İnsan İlişkilerinde Problem Yaşama
 • Psikolojik Kökenli Fiziksel Hastalıklar
 • Uyku Problemleri