MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

1939 yılında geliştirilen klinik amaçlı kullanılmakta olan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi hedefleyen bir kişilik ölçeğidir. MMPI testi 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. 566 maddeden oluşmakta, cevapları; ‘doğru’, ‘yanlış’  ya da ‘bilmiyorum’ şeklinde cevaplandırılır ve bireysel bir test olduğu için tek oturumda bir kişiye, MMPI testinin eğitimini almış psikolog eşliğinde uygulanır, değerlendirilir ve raporlanır.

MMPI kişilik testi dünyanın en geçerli ve en güvenilir kişilik testi olduğu için ruh sağlığı alanında teşhis koymak amacıyla sık kullanılır sadece psikiyatri kliniklerinde  hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değil aynı zamanda şirketler tarafından yeni eleman alımında ve mevcut personelin görev için uygunluğunu değerlendirmek amacıyla da bireylere uygulanır. Böylece çalışanın ilgi alanları, zayıf ve güçlü yönleri belirlenerek hangi görevde daha verimli ve motive çalışacağı kararına varılır.

 

MMPI Amaç ve Günümüzde Kullanımı

Orijinal Amaç

– Psikiyatrik hastaların değerlendirilmesi (tanı konulması)

– Hastalığın şiddetinin ölçülmesi

– Tedavi sonucunda hastalığın şiddetinde görülen değişimin belirlenmesi

– Araştırmalarda kullanımı amaçlanmaktadır

Günümüzde Kullanımı

– Tanısal değerlendirme

– Fiziksel hastalıklara eşlik eden psikolojik sorunları tanımlama

– Psikoterapi öncesi ön değerlendirme

– Adalet sisteminde suçlulara

– PTSD, Depresyon, Şizofreni, Anksiyetenin değerlendirilmesinde

– Güvenlik açısından yüksek risk taşıyan işlerde personel seçiminde (Nükleer santral, polis, asker, güvenlik görevlisi, pilot vb.)

– Şirketlerde personel alımlarında

– Aile & eş danışmanlığı