Panik Bozukluğu Tedavisinde Etkili Olduğunu Kanıtlamış Bilişsel Davranışçı Tedavi Yöntemi

Bilişsel-davranışçı terapi, panik bozukluğu tedavisinde etkinliği en iyi araştırılmış yöntem olup, sıklıkla tercih edilir.

Bilişsel davranışçı terapi yöntemine göre panik bozukluğu, stres ile tetiklenen korku sisteminin sonucunda orta çıkan tamamen zararsız olan panik atağı belirtilerinin hasta tarafından yanlış bilgi ve inançlarla kötü bir hastalığın belirtileri olarak yorumlanması ve korkudan korkma halidir.

Bu tedavinin öncelikli amacı, hastanın panik belirtileri ile korkmadan baş edebilmesinin öğretilmesidir. Yani, panik bozuklukta beden duyumlarının yanlış yorumlanması söz konusudur. Tedavi için de yorum hatalarının ve felaketleştirilmiş inançların düzeltilmesi amaçlanır. Bu sebeple yukarıda bahsedildiği gibi, hasta, panik ataklarının ve panik bozukluğunun doğası hakkında bilgilendirilir.

Hastalar panik atağı belirtilerini yaşamaktan korktukları için bu belirtilerin yaşana bileceğini tahmin ettikleri durum ve yerlerden kaçınarak kendilerine önlem alırlar. Ancak, bilişsel davranışçı kurama göre korkulandan kaçarsak (uçağa binmeme, kalabalık yerlere gitmeme, araba kullanmama…) o korku hayatımızın tamamını kuşatır ve bu kaçınma davranışları panik bozukluğunun devamlılığını destekler.

Korkuyla baş etmenin en güçlü yollarından biri, korkulan durumla doğrudan karşı karşıya gelmektir. Araba kullanma, kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunma gibi korkulan agorafobik durumlarla karşı karşıya kalma, böylesi durumlarda kalmaktan korkmayla bahşetmenin çok etkili bir yoludur.

Bu tedavide uzman ve hasta bir plan dahilinde hastanın korku ve panikleri nedeniyle tek başına bulunmaktan kaçındığı yer ve durumları en az korku duyulandan en fazla olana doğru listeler, korku seviyesinin en düşük olduğu durumla tedaviye başlanır ve hasta basitleri yapabilir hale geldikçe sırasıyla zor olanlara doğru geçilerek bütün korkulan durumlar bitinceye denk çalışma sürdürülür. Her bir korkulan durum, korku seviyesi düşene kadar tekrar tekrar önce hastanın hayalinde canlandırılır sonra aynı korkulan durumla gerçek hayatta yüzleşmesi, korkularının üstüne gitmesi sağlanarak korkularını yenmesi amaçlanır.

Panik bozukluğu tedavisinde kişiye soluk alıp verme yeniden öğretilir çünkü hızlı soluk alıp verme panik belirtilerini tetikler. Buna hiperventilasyon adı verilir. Soluk alıp vermenin yavaşlatılması yoluyla, panik atakları sırasında hızlı soluk alıp verme yüzünden daha da kötüleşen belirtilerin azaltılmasına çalışılır.

Panik Bozukluğu tedavisinde ortak kanı, akut dönemde ilaç tedavisinin etkisi hızlı ve güçlü iken, uzun vadede kalıcı başarı sağlamak için bilişsel davranışçı terapinin mutlaka uygulanması gerektiğidir çünkü, ilaç tedavisi belirtilerin geçici olarak ortadan kalkmasını sağlar ilaç bırakıldıktan sonra hastalık daha çok depreşebilirken, bilişsel davranışçı tedaviyle iyileşenlerde bu depreşme daha küçük oranlarda görülmektedir. Bilişsel davranışçı terapi yöntemi ile tedavi olmuş hastaların 5 yıl içinde yeni atak geçirmeme oranları %80’ leri aşmaktadır. Bu yöntemle panik bozukluğunun hayattan bezdirici etkisinden kısa sürede kurtula bilirsiniz.